garanti

SlovSEFF je prostriedok financovania projektov udržateľnej energie, vyvinutý Európskou bankou pre obnovu a rozvoj (EBRD). Jeho najnovšie rozšírenie spolufinancované Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky a Ministerstvom poľnohospodárstva, potravín a životného prostredia Španielska poskytuje úverový rámec vo výške 100 miliónov € slovenským komerčným bankám. Granty sú financované zo ziskov z predaja emisných kreditov CO2 zo Slovenskej republiky Španielsku s podporou EBRD.

 SlovSEFF III PROJEKTY

Blue portfolio Energetická účinnosť v priemysle  
Green portfolio  Obnoviteľná energia                   
Yellow portfolio Energetickou účinnosť v obytných budovách

Čítajte ďalej

 POZADIE TRHU S EMISIAMI

SlovSEFF III je prvým kreditným programom EBRD financovaný trhovým mechanizmom. Zisky z predaja emisných kreditov zo Slovenskej republiky Španielsku sú využité tak, aby sa dosiahlo zníženie dodatočných emisií skleníkových plynov investíciami v rámci SlovSEFF.

Čítajte ďálej